Gelegen Englisch

Review of: Gelegen Englisch

Reviewed by:
Rating:
5
On 24.08.2020
Last modified:24.08.2020

Summary:

Nach absolut zukunftstrГchtig sind?

Gelegen Englisch

Übersetzung Deutsch-Englisch für gelegen im PONS Online-Wörterbuch nachschlagen! Gratis Vokabeltrainer, Verbtabellen, Aussprachefunktion. Lernen Sie die Übersetzung für 'gelegen' in LEOs Englisch ⇔ Deutsch Wörterbuch. Mit Flexionstabellen der verschiedenen Fälle und Zeiten ✓ Aussprache und. Viele übersetzte Beispielsätze mit "gelegen" – Englisch-Deutsch Wörterbuch und Suchmaschine für Millionen von Englisch-Übersetzungen.

Deutsch-Englisch Übersetzung für "gelegen"

gelegen - Wörterbuch Deutsch-Englisch. Stichwörter und Wendungen sowie Übersetzungen. Übersetzung Deutsch-Englisch für gelegen im PONS Online-Wörterbuch nachschlagen! Gratis Vokabeltrainer, Verbtabellen, Aussprachefunktion. Englische Übersetzung von "gelegen" | Der offizielle Collins Deutsch-Englisch Wörterbuch online. Über Englische Übersetzungen von Deutsche.

Gelegen Englisch Linguee Apps Video

Englische Verben - 100 wichtigsten englischen Verben - Englisch vokabeln lernen - Englische wörter

Viele übersetzte Beispielsätze mit "gelegen" – Englisch-Deutsch Wörterbuch und Suchmaschine für Millionen von Englisch-Übersetzungen. Deutsch-Englisch-Übersetzungen für gelegen im Online-Wörterbuch hoppelz.com (​Englischwörterbuch). Übersetzung im Kontext von „gelegen“ in Deutsch-Englisch von Reverso Context​: zentral gelegen, daran gelegen, ruhig gelegen, ideal gelegen, entfernt. Lernen Sie die Übersetzung für 'gelegen' in LEOs Englisch ⇔ Deutsch Wörterbuch. Mit Flexionstabellen der verschiedenen Fälle und Zeiten ✓ Aussprache und.

See examples translated by handy Adjective 50 examples with alignment. See examples translated by opportune Adjective 8 examples with alignment.

See examples translated by timely Adjective 6 examples with alignment. See examples translated by situate Adjective 3 examples with alignment.

See examples translated by nestled Past participle examples with alignment. See examples translated by lain Past participle examples with alignment.

See examples translated by positioned Past participle 92 examples with alignment. See examples translated by sited Past participle 27 examples with alignment.

See examples translated by location examples with alignment. See examples translated by quiet examples with alignment. See examples translated by lying examples with alignment.

See examples translated by park examples with alignment. See examples translated by lay 61 examples with alignment. See examples translated by gelegen 39 examples with alignment.

Strand gelegen Fünf dieser Regionen sind in Ostpolen gelegen. Five of these regions are located in the eastern Poland.

Das Apartmenthaus ist im historischen kern von Berlin gelegen. The apartment house is located in the historic center of Berlin. Shekhawati ist im nordöstlichen Teil von Rajasthan gelegen.

Shekhawati is situated in the north eastern part of Rajasthan. Lovely large villa situated in very well looked after gardens.

Hotel Sansar hat auch eine Regierung Parkplatz bequem daneben gelegen. Hotel Sansar also has a government parking lot located conveniently beside it.

Mit meinen kostbaren Tatsachen hatte ich gewaltig daneben gelegen. With my precious facts I had tremendous located next to it.

Bayards Zentrale, Haupttechnik und Produktionseinrichtungen sind in den Niederlanden gelegen. Bayards' headquarters, principal engineering and production facilities are located in The Netherlands.

Im Zentrum von Lipari-Stadt gelegen. Located in the centre of Lipari. Lower price range. Die Büros der Vadodara Stadtrat werden in diesem Gebäude gelegen.

The offices of the Vadodara Municipal Corporation are located in this building. Das Hotel ist im Nürnberger Stadtteil Langwasser gelegen.

The hotel is located in the Nuremberg district of Langwasser. This applies for instance to Moroccan law in contrast to Turkish law and might be the reason why naturalisation rates among Moroccan immigrants has always been considerably lower than among the Turkish immigrants.

Twee belangrijke overwegingen om de Raad van Bestuur uit te. Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder parkeren verstaan het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- en uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken, op de binnen het openbaar lic ha a m gelegen v o or het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden.

For the application of the first paragraph, the term "parking" shall mean making or having a vehicle stand still during an uninterrupted period of time otherwise than during the time required and used for letting persons get in or out of the vehicle immediately or for immediately loading or unloading items, on spaces or parts of the road open to public traffic and located within the public entity, on which such making or having the vehicle stand still is not prohibited in pursuance of any legal regulation.

Site infrastructures in the middle of a highly secured industrial city on the edge of the desert and the sea required a lot of attention and special design on our part.

The situation is comparable to that of a radio or telephone message transmitted. Deze bepaling is echter niet van toepassing op leidingen voor eigen gebruik, d i e gelegen z i jn binnen de concessie en die eigendom zijn van de concessionaris, waarvoor hij vrij kan beslissen over de bedekking ervan.

However, this provision does not apply to pipes and cables for private use, which are located within the concession and which are owned by the Concessionaire, for which it can freely choose their covering.

Risks for major infrastructures li e mainly i n the often time-consuming licensing procedure, which can lead to the delay or even postponement of a project.

The region with the highest elevation, in the east of Belgium, has the highest precipitation levels. Dit Verdrag is van toepassing op iedere overeenkomst onder bezwarende.

This Convention shall apply to every contract for the carriage of goods by road in vehicles for reward, when the place of taking over of the goods and the place designated for delivery, as specified in the contract, ar e situated i n two different countries, of which at least one is a Contracting country, irrespective of the place of residence and the nationality of the parties.

The parties hereto submit to the exclusive jurisdiction and courts and tribunals of the place where the accommodation is located, e xpressly waiving their own jurisdiction.

Het salaris in schaal 13 wordt vastgesteld op het be dr a g gelegen o n mi ddellijk boven de schaaltrede die betrokkene in schaal 12 had.

The salary in scale 13 is determined at the amount immediately above the point on the scale the person concerned had reached in salary scale Omschrijving: vervoer in verband met ziekenbezoek aan een mee verzekerd gezinslid die is opgenomen in een ziekenhuis of revalidatie-instelling in Nederland die op een enkelvoudige afstand van 40 kilometer of me e r gelegen i s v an het woonadres van het bezoekende gezinslid.

Naast de verbetering van de omzet, in meerdere opzichten, heeft in de kracht van de groep o o k gelegen i n h et vermogen van de bedrijven om de extreme stijgingen van de grondstofprijzen, met een beperkte vertraging, [ Apart from advances in turnover, in several respects the strength of the group in was the ability of its companies to pass on the extreme increases in raw material prices to the market with only a limited delay.

Such differences may be caused by various factors including, but not limited to, developments in the oil and gas industry and related markets, currency risks and unexpected operational setbacks.

If you need to power more devices, use a remote wall socket. De enkele doorgifte van gegevens via een op neutraal grondge bi e d gelegen d e el van internet levert echter geen schending of verlies van de neutraliteit op.

The mere transmission of data through part of the internet located in neutral territory, however, does not constitute a violation or loss of neutrality.

Nieuwe Steen Investments strives to construct and exploit a high-quality property investment portfolio diversified over several categories with objects located exclusively in the Netherlands.

The Zwin reserve, a small wetland area at the border between Belgium and the Netherlands, is a particularly important case that illustrates the complexity of the impacts of a rise in sea level.

Op termijn moeten daaraan stoffen toegevoegd worden die problemen veroorzaken in de stroomafwa ar t s gelegen l a nd en van het district en die momenteel het voorwerp zijn van discussies op internationaal niveau.

It will eventually be necessary to add to this substances which pose a problem in the areas of the basin located downstream, which are currently the subject of discussions at international level.

The second phase of the investigation concentrated on the question what actions by the parties involved may have caused the identified deviations in respect of the loading and driving of the train.

Current searches: italiano , roving , omgevings , invoice , enzo , read out , betrokkenheid , bo , rijtuigen , leer , palmboom , ref , stro , amphitheater , legpuzzels.

Please click on the reason for your vote: This is not a good example for the translation above. The wrong words are highlighted. It does not match my search.

Gelegen Englisch Die Büros der Vadodara Stadtrat werden in diesem Gebäude gelegen. German befindlich. Indeed, in some cases, the criticism Freeroll Password very convenient for these governments Helpi.Com.
Gelegen Englisch

Die Gelegen Englisch Boni Gelegen Englisch - "gelegen" auf Englisch

Quelle: TED. This happens in the event that it is located on a straight line. Edit the entry Delete the entry Add a suggestion Add comment Validate! Ideally situated as a base for touring the South East of Ireland. Those same three principles are at the heart of our agreement in Northern Ireland. Championsleague Tipps terraces are located next to each other. Translations in context of "gelegen" in German-English from Reverso Context: zentral gelegen, daran gelegen, ruhig gelegen, ideal gelegen, entfernt gelegen. gelegen: Last post 20 Feb 07, Das Adjektiv "gelegen" hat zwei Bedeutungen. Zum einen die topographische (#1 im Wahrig), zu 6 Replies: to convenient - günstig gelegen: Last post 19 Feb 07, "To convenient" steht unter Verben und 'wirkt' wie ein Infinitiv. Auf der dt. Seite steht ei 2 Replies: located - gelegen: Last post Die kieferorthopädische Privatpraxis liegt mitten in Schwabing nahe der Münchner Freiheit und ist verkehrstechnisch günstig gelegen. hoppelz.com The private practice is located in the middle of Schwabing, close to the Münchner Freiheit and is very easy to reach. gelegen [passend, zur rechten Zeit] apropos {adv} abseits gelegen outlying {adj} außerhalb gelegen [Stadt] out-of-town {adj} bequem gelegen comfortably situated {adj} etw. kam gelegen sth. came in useful gaumenwärts gelegen palatinal {adj}dent. gut gelegen well located {adj} well-situated {adj} günstig gelegen convenient {adj} conveniently. gelegen translation in German - English Reverso dictionary, see also 'Gelege',Geldsegen',Gelee',gelesen', examples, definition, conjugation. gelegen [passend, zur rechten Zeit] apropos {adv} abseits gelegen outlying {adj} außerhalb gelegen [Stadt] out-of-town {adj} bequem gelegen comfortably situated {adj} etw. kam gelegen sth. came in . Translations in context of "gelegen" in German-English from Reverso Context: zentral gelegen, daran gelegen, ruhig gelegen, ideal gelegen, entfernt gelegen. Register to see more examples It's simple and it's free Register Connect. Suggest an example. Join Reverso, it's free and fast! This applies for instance to Moroccan Besser In Lol Werden in contrast to Turkish law and might be the reason why naturalisation rates among Moroccan immigrants has always been considerably lower than among the Turkish immigrants. Indien er meer Book Of Ra 6 Online van stroom moeten [ Gelegen Englisch Ideal gelegen zwischen Marshalltown und Cedar Rapi Surface water on the landward side of a line, every point of which is at a Kreiszeitung App of one nautical mile on the seaward side from the nearest point of the baseline from which the breadth of territorial waters is measured, extending where appropriate up to the outer limit of transitional waters. De tweede fase van het [ Axle distance is the distance between the centre of two adjacent axles, measured symmetrically, parallel to the ground, i. The hotel is located in the Nuremberg district of Langwasser.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

0 Gedanken zu „Gelegen Englisch

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.